Firma Milde to kwalifikowany materiał siewny o wysokich parametrach. Posiadamy 2 osobne zakłady nasienne, w których do dyspozycji mamy nowoczesne zaprawiarki – Cimbria CC50 oraz Petkus CT 5-25, gdzie 100% ziaren zbóż jest pokryta zaprawą nasienną. Nasiona są czyszczone na sprawdzonych czyszczalniach do zbóż firmy Petkus, w roku 2015 wprowadziliśmy kłosowniki, które eliminują całkowicie pojawienie się ości jęczmienia lub plewy pszenicy w zaprawionym materiale siewnym. Posiadamy hale magazynowe o łącznej powierzchni 1600 m2 oraz obiekty magazynowania zbóż o ładowności 1000 t. W kolejnych latach planowane jest zwiększenie produkcji i udoskonalanie produkcji nasiennej.