Owies Pszenżyto jare Pszenica jara Jęczmień jary Groch Łubin

Jęczmień jary

EUNOVAKUCYKALLIANZSOLDOSOLISTKWS VERMOUNTARGENTOMILFORD
 • Odmiana jęczmienia jarego typu pastewnego o bardzo dobrej plenności.
 • Eunova charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na mączniaka oraz dobrą odpornością na pozostałe choroby jęczmienia.
 • Ziarno duże, dobrze wyrównane.
 • Wśród odmian pastewnych Eunova wyróżnia się podwyższoną zawartością białka.
 • Odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i średnio wczesnym terminie dojrzewania.
 • Rośliny średniej wysokości, o dobrej odporności na wyleganie. W warunkach intensywnej technologii uprawy zalecane skracanie źdźbła.
 • Wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody.
 • Przydatna do uprawy na glebach lekkich.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca.  130-150 kg/ha).

 • Odmiana typowo pastewna, o wysokiej zawartości białka i o bardzo dobrej strawności. doskonały komponent do mieszanek paszowych dla trzody chlewnej.
 • Wysoki potencjał plonowania, zwłaszcza w technologii średnio intensywnej.
 • Najbardziej stabilny plon na poziomie a1 spośród odmian wyższych.
 • Szczególnie polecana do uprawy na glebach lżejszych oraz w mieszankach zbożowych. Toleruje okresowe niedobory wody.
 • Grube ziarno o wysokiej gęstości.
 • Odmiana przydatna do produkcji kasz jęczmiennych.
 • Bardzo dobra zdrowotność, posiada gen odporności na mączniaka prawdziwego (Mlo).
 • Dobra odporność na wyleganie.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m(ca. 130-150 kg/ha).

 • Bardzo wysoko i stabilnie plonująca odmiana jęczmienia jarego, rekomendowana do uprawy w całej Polsce.
 • Z uwagi na wysoka zawartość białka, szczególnie polecana w żywieniu zwierząt.
 • Bardzo dobrze sprawdza się na glebach średniej jakości, w mniej intensywnej technologii uprawy.
 • Rośliny średniej wysokości, o dobrej odporności na wyleganie.
 • Ziarno ładne, dobrze wyrównane ( MTZ – ok. 50 g).
 • Odmiana o dobrej zdrowotności, szczególnie wysoko odporna na mączniaka prawdziwego i rynhosporiozę.
 • Doskonała krzewistość.
 • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu, to 250-280 kiełkujących ziaren na 1 m2, (ca. 110-140 kg/ha).

 • To typ jęczmienia pastewny,
 • Wysoki plon i zdrowotność roślin,
 • dość krótkie źdźbło – odporność na wyleganie,
 • małe wymagania siedliskowe,

 • Nowa odmiana jęczmienia jarego o bardzo wysokim i stabilnym plonowaniu na terenie całej Polski
 • Odmiana uniwersalna – do uprawy na cele paszowe, browarne i spożywcze.
 • Posiada duże zdolności adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych. W uprawie również w Niemczech i Czechach.
 • Rośliny średniej wysokości, o dobrej odporności na wyleganie.
 • Ziarno grube (MTZ około 50 g), bardzo dobrze wyrównane, o dużej gęstości i niewielkim udziale pośladu.
 • Solist posiada dobrą zdrowotność, szczególnie bardzo dobrą odporność na mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę, dobrą odporność na rdzę jęczmienia i plamistość siatkową.
 • Odmiana przydatna do uprawy na glebach średniej jakości i dobrych.
 • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu, to 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2, (ca. 140-160 kg/ha).

Bardzo wysoki potencjał plonowania – w doświadczeniach rejestrowych średni plon przekraczał 9 ton z hektara w skali kraju

Łatwa i bezpieczna uprawa – bardzo dobra odporność na wyleganie przed zbiorem

Dobry profil zdrowotnościowy – duża odporność na mączniaka, średnia do dużej na ciemnobrunatną plamistość

Możliwość uprawy na słabszych stanowiskach
– podwyższona tolerancja na zakwaszoną glebę

 • Odmiana typu paszowego.
 • Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością na każdym poziomie intensywności uprawy.
 • Dobra zdrowotność. Posiada szczególnie wysoką odporność na mączniaka prawdziwego.
 • Odmiana wczesna, o dobrej odporności na zakwaszenie gleby, co sprawia, że może być uprawiana na glebach słabszych.
 • Sprawdza się w latach suchych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m(ca. 120-140 kg/ha).

odmiana typu pastewnego, dwurzędowa
stabilny i wysoki plon
wysoka odporność na mączniaka i rdzę jęczmienia
zalecana do uprawy na wszystkich stanowiskach nadających się do uprawy jęczmienia
wysoka odporność na wyleganie