Owies Pszenżyto jare Pszenica jara Jęczmień jary Groch Łubin

Jęczmień jary

EUNOVAKUCYKBASICSOLDOETOLIEKWS VERMONTRUNNER
 • Odmiana jęczmienia jarego typu pastewnego o bardzo dobrej plenności.
 • Eunova charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na mączniaka oraz dobrą odpornością na pozostałe choroby jęczmienia.
 • Ziarno duże, dobrze wyrównane.
 • Wśród odmian pastewnych Eunova wyróżnia się podwyższoną zawartością białka.
 • Odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i średnio wczesnym terminie dojrzewania.
 • Rośliny średniej wysokości, o dobrej odporności na wyleganie. W warunkach intensywnej technologii uprawy zalecane skracanie źdźbła.
 • Wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody.
 • Przydatna do uprawy na glebach lekkich.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca.  130-150 kg/ha).

 • Odmiana typowo pastewna, o wysokiej zawartości białka i o bardzo dobrej strawności. doskonały komponent do mieszanek paszowych dla trzody chlewnej.
 • Wysoki potencjał plonowania, zwłaszcza w technologii średnio intensywnej.
 • Najbardziej stabilny plon na poziomie a1 spośród odmian wyższych.
 • Szczególnie polecana do uprawy na glebach lżejszych oraz w mieszankach zbożowych. Toleruje okresowe niedobory wody.
 • Grube ziarno o wysokiej gęstości.
 • Odmiana przydatna do produkcji kasz jęczmiennych.
 • Bardzo dobra zdrowotność, posiada gen odporności na mączniaka prawdziwego (Mlo).
 • Dobra odporność na wyleganie.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m(ca. 130-150 kg/ha).

 • Odmiana typu pastewnego o najbardziej wyrównanym ziarnie.
 • Wysoki plon pięknego ziarna.
 • Bardzo dobra zdrowotność, szczególnie odporna na mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę.
 • Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.
 • Toleruje błędy w agrotechnice przy odpowiednim pH.
 • Przydatna do uprawy na glebach średniej jakości.
 • Wyróżnia się odpornością na okresowe, nadmierne uwilgotnienie gleby.
 • Zalecana norma wysiewu, w możliwie wczesnym terminie, wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 140-160 kg/ha).

 • To typ jęczmienia pastewny,
 • Wysoki plon i zdrowotność roślin,
 • dość krótkie źdźbło – odporność na wyleganie,
 • małe wymagania siedliskowe,

 • Etoile to nowa odmian jęczmienia paszowego charakteryzująca się wysokim poziomem plonowania.
 • Z uwagi na wysoką odporność na zakwaszenie gleby charakteryzuje się doskonałymi właściwościami adaptacyjnymi do różnych warunków glebowych.
 • Odmiana średnio-wczesna, zalecany do uprawy na gleby średniej jakości i słabsze.
 • Posiada dobrą odporność na choroby, szczególnie na rdzę jęczmienia, ciemnobrunatną plamistość i mączniaka prawdziwego.
 • Jest odmianą o średniej wysokości (ok. 70 cm) i o dobrej odporności na wyleganie.
 • Etoile charakteryzuje się grubym ziarnem MTZ (ok. 49-51 g), o bardzo dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu.
 • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu, to 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m², (ca. 140-160 kg/ha).

Wysoki plon na każdym polu

Bardzo wysoki potencjał plonowania – w doświadczeniach rejestrowych średni plon przekraczał 9 ton z hektara w skali kraju

Łatwa i bezpieczna uprawa – bardzo dobra odporność na wyleganie przed zbiorem

Dobry profil zdrowotnościowy – duża odporność na mączniaka, średnia do dużej na ciemnobrunatną plamistość

Możliwość uprawy na słabszych stanowiskach – podwyższona tolerancja na zakwaszoną glebę

 • Opis aktualnie niedostępny