Żyto Jęczmień ozimy Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

ROTONDOMELOMANBELCANTOSEKRETORINOKOOCTAVIO

Rekordowy plon!
Grube ziarno!
Rewelacyjna krzewistość! 

Nagrodzone Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2016!

 • Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej sztywności.
 • Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plonowania na terenie całej Polski.
 • Bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę na terenie całego kraju.
 • Posiada piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka.
 • Rotondo jest odmianą średnio wczesną.
 • Posiada dobrą zdrowotność. Jednak w przypadku intensywnej technologii uprawy, zaleca się zastosowanie dwóch zabiegów ochrony fungicydowej.
 • Charakterystyczną cechą jest nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co znacznie obniża koszty zakupu nasion kwalifikowanych.
 • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wysiewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 130-150 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

 • Nowość!
 • Lider plonowania w 2014 roku!
 • Bardzo dobra mrozoodporność  (5,5)
 • Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
 • Niskie wymagania glebowe.
 • Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie (6)!
 • Wysoka odporność na choroby grzybowe.
 • Ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane.

 • Belcanto to najnowsze pszenżyto ozime charakteryzujące się rekordowo wysokim poziomem plonowania na terenie Polski oraz Niemiec.
 • Posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych. Zarejestrowane jest w Polsce a w badaniach rejestracyjnych – w Niemczech, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Austrii i Czechach.
 • Najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości – klasa IVa i IVb.
 • Odmiana o średniej wczesności i bardzo dobrej odporności na choroby. Posiada rekordowo wysoką odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą i brunatną, pleśń śniegową oraz fuzariozę kłosa.
 • Belcanto posiada bardzo dobrą zimotrwałość, ocenioną na 5,5 w skali 90.
 • Ponadto jest odmianą o średniej długości słomy i wysokiej odporności na wyleganie.
 • PWykazuje jedną z najwyższych odporności na porastanie ziarna w kłosie.
 • Charakteryzuje się pięknym, grubym ziarnem (MTZ ok. 45 gram), o bardzo dobrej wyrównaniu, gęstości i wysokiej zawartość białka – ok. 11%.
 • Pszenżyto o bardzo dobrej zdolności krzewienia. Norma wysiewu w optymalnych warunkach siewu, to 300-340 kiełkujących ziaren na m2, tj. ca. 140-160 kg/ha.

 • doskonałe plonowanie we wszystkich rejonach kraju
 • najbardziej  odporna na choroby odmiana w Polsce (szczególnie na rdze i septoriozy)
 • bardzo dobra zimotrwałość: 5,5
 • wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie
 • doskonała odporność na wyleganie
 • ziarno o dużej gęstość
 • bardzo dobra wartość paszowa

Plon, zdrowotność, odporność na porastanie!

 • Pszenżyto Orinoko to najnowsza, bardzo plenna odmiana hodowli DANKO zarejestrowana w 2017 roku.
 • Poza Polską uzyskuje bardzo dobre wyniki plonowania w wielu państwach Europy.
 • Przeznaczone do uprawy na glebach średniej jakości w technologii średnio intensywnej i intensywnej.
 •  Pszenżyto Orinoko charakteryzuje się rewelacyjną odpornością na choroby, w szczególności na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, rdzę brunatną i żółtą, oraz choroby podstawy źdźbła.
 • Posiada bardzo dobrą zimotrwałość – 6,0
 • Jest to odmiana o skróconym źdźble i wysokiej odporności na wyleganie.
 • Wykazuje się jedną z najwyższych odporności na porastanie ziarna w kłosie.
 • Ziarno grube o wysokiej gęstości i bardzo dobrym wyrównaniu.
 • Duża zdolność krzewienia pozwala na znaczne obniżenie kosztów siewu.
 • Zalecana norma wysiewu w warunkach optymalnych to 250-300 kiełkujących ziaren/m2, tj. ca.140-170 kg/ha.

• Nr 1 plonowania (115% wzorca) w doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2016 roku!
• Zimotrwałość 5,5o
• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby.
• Bardzo dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie.
• Ciężkie ziarno (wysoka waga hektolitra).