Żyto Pszenżyto ozime Pszenica ozima

Jęczmień ozimy

SU VIRENICONCORDIAYUKONJAKUBUS

Jęczmień ozimy – odmiana SU VIRENI

 • bardzo wysoka odporność na wyleganie “8” – wg COBORU
 • wysoki potencjał plonu w uprawie ekstensywnej,
 • doskonale wykształcone ziarno (MTZ = 55,3g a1 oraz waga hektolitra 69 kg/hl a1).
 • SU VIRENI polecana jest wielkotowarowym gospodarstwom rolnym ceniącym wysokość i jakość plonu, SU VIRENI dzięki wysokiej stabilności słomy i odporności na wyleganie doskonale nadaje się na gleby nawożone obornikiem.

 • Najnowsza odmiana dwurzędowa jęczmienia paszowego.
 • Charakteryzuje się rekordowo wysokim poziomem plonowania w średnio intensywnej jak i intensywnej technologii uprawy.
 • Doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i lepszych.
 • Jest odmianą o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania.
 • Odmiana o średnio krótkiej słomie i dobrej odporności na wyleganie co zwiększa bezpieczeństwo uprawy przy zwiększonych dawkach nawożenia azotowego.
 • Ziarno Concordii jest grube, o bardzo dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu.
 • Odmiana o dobrej zimotrwałości (5 w skali 90), a także dobrej zdrowotności.
 • Charakteryzuje się wysoką zawartością białka, co czyni ją idealną w żywieniu trzody chlewnej.
 • Posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 120-140 kg/ha).

 • WIELKI STRUMIEŃ PLONU
 • Wybitnie wysokie plony ziarna
 • Najlepsza zimotrwałość w badaniach rejestrowych
 • COBORU 2016 spośród wsystkich rodów jęczmienia !
 • Odporny na wirus żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV)

 • Najwyższy poziom plonowania w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU
 • Typ kompensacyjny, o średniej dojrzałości i dobrej odporności na wyleganie
 • Wysoka zimotrwałość
 • Średnio późny termin dojrzewania