Groch Łubin

Łubin wąskolistny

RUMBA
Stabilny plon i odporność na wyleganie Słodki, wysokoplonujący o bardzo stabilnym plonie i wysokiej odporności na wyleganie