Owies Pszenżyto jare Pszenica jara Jęczmień jary Groch Łubin

Pszenżyto jare

MAZURMAMUT
 • Nowa odmiana pszenżyta jarego o bardzo dobrej plenności. W latach 2013-2016 była najwyżej plonującą odmianą w Polsce.
 • Pszenżyto o bardzo dobrej odporności na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i fuzariozę kłosa.
 • Odmiana wczesna, o średniej wysokości źdźbła (ok.102 cm) i bardzo dobrej odporności na wyleganie.
 • Posiada wysoką  tolerancję na zakwaszenie gleby oraz podwyższoną odporność na sporysz.
 • Ziarno grube  o wysokiej MTZ i najwyższej gęstości w stanie zsypnym.
 • Odmiana przydatna do siewów późnojesiennych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m(ca. 170-200 kg/ha).

 • Najnowsza odmiana pszenżyta jarego o nadzwyczajnej plenności, Nr 1 w plonie w Polsce w 2016 roku.
 • Plonuje wysoko i stabilnie we wszystkich rejonach uprawy w Polsce.
 • Posiada najwyższą spośród zarejestrowanych odmian pszenżyta jarego odporność na: mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, septoriozę liści oraz fuzariozę kłosów. Wykazuje również niska podatność na sporysz.
 • Ziarno Mamuta charakteryzuje się wysoką MTZ, najwyższym wyrównaniem i dużą gęstością.
 • Odmiana o średnio wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania.
 • Z uwagi na dobra odporność na zakwaszenie gleby może być uprawiana na stanowiskach o nieuregulowanym pH.
 • Słoma dość krótka (ok. 100 cm) o rewelacyjnej odporności na wyleganie.
 • Pszenżyto zalecane do uprawy na gorszych stanowiskach.
 • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu, to 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2, (ca. 170-200 kg/ha).