Żyto Jęczmień ozimy Pszenżyto ozime

Pszenica ozima

JULIUSOWACJAANNIEWILEJKAJANTARKAMEWAARKADIAVIOLAEUFORIATYTANIKAALEXANDERARTISTARGUMENT

Pszenica ozima – odmiana KWS Julius

 • Bardzo dobra zimotrwałość – zweryfikowana w trakcie ekstremalnej zimy 2012, jak i w oficjalnych doświadczeniach PDOiR, możliwość uprawy we wszystkich rejonach kraju
 • Możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych – satysfakcjonujący plon w uprawie na stanowiskach granicznych dla pszenicy
 • Wysokie i wierne plonowanie – na wielu polach potwierdził swoje możliwości w praktyce, zarówno w trakcie mokrych żniw, jak i ciężkiej zimy
 • bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna – grupa jakościowa A, wg badań porejestrowych klasyfikowana jako pszenica z grupy E – elitarna
 • Elastyczny w terminie siewu – doskonale sprawdza się we wczesnych, jak i opóźnionych siewach

• Bardzo dobre plonowanie
– 104 % w 2016 roku (doświadczenia
rejestrowe COBORU).
• Zimotrwałość 4,5
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka waga hektolitra.
• Dobra odporność na mączniaka,
brunatną plamistość, septoriozę
plew i fuzariozę kłosa.

PIERWSZA ZIMOTRWAŁA OSTKA DO UPRAWY INTENSYWNEJ
• Bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna
• Genetyczna odporność na choroby podstawy źdźbła
• Wysoka wydajność na dobrych glebach

• Odmiana oścista.
• Bardzo wysoki potencjał plonowania.
• Rewelacyjna zimotrwałość (7,5/9 – w doświadczenia rejestrowych na Litwie)
• Jedna z najbardziej zimotrwałych odmian na rynku!
• Ziarno bardzo ciężkie (wysoka waga hektolitra).

Pszenica ozima – odmiana Jantarka

 • Nie boi się mrozu i słabych stanowisk!
 • Charakteryzuje się dobrą plennością we wszystkich rejonach uprawy pszenicy w Polsce. W porównaniu do innych pszenic ozimych szczególnie wysoko plonuje na glebach słabszych (klasy IVa, IVb). Dlatego też odmiana ta jest przydatna do uprawy przez rolników, którzy produkują pszenicę na gorszych stanowiskach.
 • Ważną cechą z punktu widzenia niższych wymagań glebowych jest duża tolerancja pszenicy Jantarka na zakwaszenie gleby.
 • Jantarka jest pszenicą chlebową, grupa A/B.
 • Jest to odmiana o średniej długości słomy i dobrej odporności na wyleganie.
 • Ziarno o dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu.
 • Pszenica Jantarka posiada dobra odporność na choroby grzybowe.
 • Jantarka jest odmianą średnio późną.
 • Polecana na późne zasiewy.
 • Dobrze się krzewi. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 360-400 ziaren kiełkujących na 1m kw. (ca. 180-190 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Pszenica ozima – odmiana Mewa

 • Odmiana pszenicy ozimej typu chlebowego – B, oścista, odpowiednia na cele młynarsko-piekarskie.
 • Daje wysokie plony na terenie całego kraju.
 • Cechuje się bardzo dobrą mrozoodpornością i dobrą odpornością na większość chorób.
 • Mewa ma duże, dorodne ziarno o bardzo dobrej wymiałowości mąki, dużej zawartości białka i glutenu dobrej jakości.
 • Jest odmianą wcześnie dojrzewającą, przydatną do uprawy na różnych rodzajach gleb, ze wskazaniem na gleby kompleksu pszennego -średniego.
 • Odmiana posiada średnią odporność na porastanie ziarna w kłosach.
 • Zbioru nasion należy dokonać bezpośrednio po uzyskaniu przez odmianę dojrzałości.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 380-450 kiełkujących ziaren na m2 (ca. 180-220 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Pszenica ozima – odmiana Arkadia

 • Plenna, zimotrwała, o niskich wymaganiach glebowych! Nagrodzona Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2014 oraz Złotym Medalem – Wybór Konsumentów Polagra 2014
 • Wysokojakościowa pszenica ozima (grupa E/A).
 • Odmiana wczesna, o dobrej odporności na wyleganie.
 • Wyróżnia się ładnym, grubym ziarnem, o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu.
 • Wysoka plenność na terenie całego kraju. W 2014 roku najchętniej wybierana przez rolników odmiana pszenicy ozimej.
 • Dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość uprawy na glebach słabszych. Pszenica o nadzwyczajnej zimotrwałości – 6,0 i dobrej zdolności krzewienia.
 • Bardzo wysoka odporność na fuzariozę kłosów (mykotoksyny).
 • Odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, to 360-390 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 160-190 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

 • Doskonałe plonowanie
 • Klasa jakości A/E 
 • Ziarno ciężkie, dobrze wyrównane
 • Typ łanu: pojedynczego kłosa
  z elementami kompensacyjnymi
 • Zalecana obsada w terminie optymalnym: 225 – 375 r/m2 
 • ( w zależności od klasy gleby i zakładanego poziomu agrotechniki)
 • Odmiana tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu
 • Średni termin kłoszenia i dojrzewania
 • Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe
 • Bardzo dobra odporność na wyleganie

 • Najnowsza pszenica ozima hodowli DANKO o wysokim poziomie plonowania, zarówno w średnio intensywnej jak i w intensywnej technologii uprawy.
 •  Doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i słabszych.
 • Tytanika posiada bardzo dobre parametry jakościowe ziarna, na pograniczu grupy A/B. Cechuje ją szczególnie wysoka liczba opadania (na poziomie grupy E) oraz wysoka zawartość glutenu.
 • Jest to pszenica o bardzo dobrej zimotrwałości, oceniona na 5,0.
 • Charakteryzuje się także dobrą odpornością na choroby, szczególnie odporna jest mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę żółtą i brunatną plamistość liści.
 • Tytanika posiada bardzo dobrą odporność na zakwaszenie gleby, co daje możliwość jej uprawy na glebach średniej jakości i słabszych.
 • Jest odmianą o średniej wysokości, o dość dobrej odporności na wyleganie. W warunkach intensywnej technologii wymaga skracania źdźbła.
 • Posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia.
 • Zalecana norma wysiewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących na 1 m² (ca. 160-180 kg/ha).

 • Nowa pszenica ozima charakteryzująca się bardzo wysokim poziomem plonowania na terenie całego Polski oraz Niemiec.
 • Szczególnie wysoko plonuje w technologii średnio intensywnej i intensywnej – (nawożenie powyżej 160 kg N/ha).
 • Doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i dobrych
 • Została zakwalifikowana do pszenic chlebowych (grupa B), nie mniej jednak posiada bardzo wysoką liczbę opadania (poziom grupy E) oraz zawartość glutenu (grupa A), a także bardzo dobre parametry wypiekowe ziarna, tj. objętość chleba, wodochłonność i wydajność mąki.
 • Posiada bardzo dobrą mrozoodporność (4,5), co daje duże bezpieczeństwo uprawy na terenie całego kraju.
 • Rośliny średniej wysokości i o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
 • Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby, szczególnie na rdzą brunatną i rdzę żółtą oraz dobrą odpornością na pozostałe jednostki chorobowe.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 340-380 kiełkujących ziaren/m², tj. 170-190 kg/ha.

 • Bardzo wysoki poziom plonowania bez względu na poziom agrotechniki,
 • Średniowczesna zarówno w kłoszeniu jak i dojrzałości technologicznej,
 • Bardzo wysoka i stabilna liczba opadania a także wysoki ciężar hektolitra.

ARTIST dzięki kombinacji dobrej zimotrwałości (określonej przez COBORU na 4,0 pkt. – średnia z lat 2011-2013 – i potwierdzonej w 2016), znakomitemu krzewieniu, odporności na pleśń śniegową oraz dynamicznemu wiosennemu rozwojowi, bardzo dobrze nadaje się na polskie warunki klimatyczne.

 • Potężne plony ziarna w badaniach urzędowych
 • Gen odporności na choroby podstawy źdźbła
 • Silny system korzeniowy zabezpiecza przed suszą
 • Wyjątkowa odporność na fuzariozę kłosów oraz DTR