Pełnoporcjowe mieszanki dla drobiu

Neorol DJ GP –  Granulowana pasza dla kur niosek

Neorol DJ GP – Sypka pasza dla kur niosek

Neorol DK  – Gotowa pasza dla kurcząt i kacząt od 0-16 tyg

Neorol Brojler Starter – Gotowa pasza dla Brojlerów do 13 dnia życia

Neorol Brojler Grower – Gotowa pasza dla Brojlerów od 13 dnia życia do 5 dni przed ubojem

Neorol KB-2 – Gotowa pasza dla kaczek i gęsi od 4 tygodnia

Neorol Koncentrat DJ 25% – Koncentrat dla kur niosek